Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Instytucje


Jak przeżyć w XXI wieku?
Życie Warszawy, str. 8, 01-10-2008, autor: Monika Kuc:

Plakat zaangażowany ostrzega przed zagrożeniami. Ale jego twórcy niechętnie udzielają dziś prostych instrukcji. Chętniej stawiają pytania - dowodzi tego najnowszy pokaz Muzeum w Wilanowie.

Plakat społeczny bardzo często utożsamiany jest z PRL-owską propagandą i łopatologią, a przecież zawiera o wiele więcej. Mówi o sprawach uniwersalnych: ekologii, rewolucjach społecznych, pokoju, tolerancji. Jak i o nierozwiązanych problemach: narkomanii czy AIDS. A przy tym angażuje wybitnych twórców, dając im możliwość zabrania głosu w ważnej sprawie bez rezygnacji z artystycznych ambicji.

Na wystawie polskich plakatów społecznych od początku XX wieku do dnia dzisiejszego nie zabrakło socrealistycznych kuriosów. Jak plakat Waleriana Borowczyka "Nie bądź gapiem" z 1955 r., na którym zagrożeniem dla przodownika
pracy okazuje się imperialistyczny szpieg, ukrywający się za robotniczą maską i usiłujący przechwycić plany zakładu.
Wiele też mówi o naszym siermiężnym PRL-owskim życiu rozbudowany dział plakatów antyalkoholowych, m.in. z naturalistycznymi obrazkami Bronisława Linkego, przedstawiającymi nędzę życia degeneratów. Ale są i artystycznie znakomite prace takich twórców jak Waldemar Świerzy, Maciej Urbaniec, Lex Drewinski, Roman Kalarus, Wojciech Freudenreich, Wiesław Wałkuski czy Andrzej Pągowski. Niedościgłym mistrzem plakatu zaangażowanego pozostaje Roman Cieślewicz. Pojawiają się i młode talenty, jak Sebastian Kubica.

Prace uporządkowano według tematycznych haseł. Najciekawsze, otwierające wiek XXI, znalazły się w dziale "Nowe zagrożenia". Z reguły dotyczą problemów globalny, np. współistnienia kultur na plakacie Piotra Młodożeńca "Coexist". Grafik uzyskał wspaniałą syntezę znaku, posługując się tylko literami połączonymi z przejrzystymi symbolami: muzułmańskim półksiężycem, chrześcijańskim krzyżem i gwiazdą Dawida.
Nasza współczesność podszyta jest poczuciem zagrożenia wojną cywilizacji, więc plakat wiele mówi o terroryzmie.
Manipulacje czwartej władzy to również temat aktualny w czasach globalizacji. Przypomina o tym praca Sławomira Janiaka i Witolda Michorzewskiego "Massmedia" - z mackami bajecznie kolorowej ośmiornicy.
Cywilizacja high-tech służy nie tylko postępowi. Może też grozić utratą człowieczeństwa, o czym przypomina "Homo Computerus" Jerzego Skakuna.
Na czarno-białym plakacie "XXI Century" Sebastiana Kubicy człowiek odważnie wchodzi na schody wiodące w przyszłość. Ale i przypominające otwartą paszczę rekina. Nie wiemy, jakie wyzwania i niebezpieczeństwa niesie nam nowy wiek.
Na pewno tematów twórcom nie zabraknie. Jednak wbrew tytułowi wystawy "Życie - instrukcja obsługi" artyści widzą świat jako coraz bardziej skomplikowany.