Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Instytucje

Centrum Nauki Kopernik
instytucja edukacyjna

„Więcej Europy” wewnątrz i na zewnątrz UE. Jaką rolę może odgrywać kultura? - międzynarodowa konferencja w Koperniku
Czy kultura może być narzędziem zmiany społecznej? A może takie założenie oznacza podporządkowanie działań kulturalnych tezom politycznym? Czy od uczestnictwa w kulturze zależy Europejska tożsamość obywateli? Jakie działania twórcze rzeczywiście pobudzają postawy obywatelskie? I wreszcie – czy społeczeństwo obywatelskie musi być proeuropejskie?

Konferencja „MORE EUROPE” - 19 listopada w godz. 8:30 - 20;00 w Centrum Nauki Kopernik - będzie próbą odpowiedzi na te pytania. Obecny moment historyczny to czas ogólnej niepewności, zmęczenia polityką i zachwiania wiary w ideę europejską, dlatego podczas konferencji będziemy rozmawiać o kulturze jako narzędziu wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz o znaczeniu tegoż społeczeństwa zarówno dla projektu europejskiego jak i dla unijnej polityki zagranicznej.

Konferencja „MORE EUROPE” została zorganizowana z myślą o animatorach i menadżerach kultury oraz świadomych uczestnikach życia kulturalnego, członkach organizacji pozarządowych, artystach, kuratorach, socjologach, politologach, politykach i dziennikarzach* oraz wszystkich innych osobach zainteresowanych wpływem kultury na procesy społeczne i polityczne wewnątrz Unii i poza nią.

„MORE EUROPE” www.moreeurope.org to obywatelska inicjatywa kulturalna, której celem jest podkreślenie i wzmocnienie roli kultury w relacjach zewnętrznych Unii Europejskiej. Obecna edycja debaty ”More Europe“ odbywa się w Warszawie, stolicy największego spośród dwunastu krajów uczestniczących w ostatnim rozszerzeniu UE. Polska, aktywnie współpracując w dziedzinie kultury z partnerami spoza Unii, zwłaszcza z państwami Partnerstwa Wschodniego, pełni rolę swoistego „mostu“ pomiędzy Unią a jej najbliższymi sąsiadami, wzmacniając w ten sposób społeczeństwa obywatelskie i kontakty między nimi. Debata dotyczyć będzie m.in. sposobu, w jaki kultura może wspierać budowę europejskiej tożsamości kulturowej w oparciu o społeczeństwo obywatelskie wewnątrz i na zewnątrz UE; struktur do tego potrzebnych; a także sposobu, w jaki twórcy i organizacje pozarządowe spoza UE widzą te kwestie.

Polska edycja konferencji „MORE EUROPE” odwołuje się do hasła „Sztuka dla zmiany społecznej”, które było mottem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r. Do idei tej wielokrotnie nawiązywano w trakcie Europejskiego Kongresu Kultury, który odbył się we Wrocławiu 8-11 września 2011 r. i był centralnym wydarzeniem programu kulturalnego prezydencji. Konferencja „MORE EUROPE” organizowana w listopadzie w Warszawie ma na celu podkreślenie zjawiska przenikania się pojęć kultury, sztuki i świadomości społecznej.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:
MEP Jerzego Buzka, Europosła, byłego przewodniczącego PE;
Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy;
Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych;
oraz Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rejestracja:
Prosimy o rejestrowanie się do dnia 12 listopada 2012, pod adresem
www.austria.org.pl/new/PL/moreeurope_SignIn.php
wstęp wolny

Informacje ogólne o konferencji:
Prosimy o kontakt z:
moreeurope@austria.org.pl; 0048 22 526 88 00
19-go listopada Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, będzie otwarte od godziny 8:30