Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Konkurs w Teatrze Syrena rozstrzygnięty
Agnieszka Monika Walecka będzie nową dyrektorką Teatru Syrena. Komisja Konkursowa bezwzględną większością głosów poparła jej kandydaturę, uznając, że w najwyższym stopniu spełnia przyjęte kryteria oceny.

Kandydatka zaproponowała program i działania skupione wokół hasła "Syrena dla Warszawy". Jego osią jest wykorzystanie dorobku oraz artystycznego potencjału teatru, a także zaproponowanie rozwoju instytucji, w celu skutecznego podjęcia zadań wyznaczanych instytucjom artystycznym przez dokument "Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna".

Konkurs na dyrektora/dyrektorkę Teatru Syrena był ogłoszony w październiku, a zgłoszenia można było przesyłać do końca listopada. W pierwszym etapie postępowania konkursowego spośród 12 kandydatów i kandydatek, których oferty wpłynęły, zakwalifikowano do drugiego etapu 11 osób spełniających wymagania formalne. Rozmowy z nimi odbyły się 11 i 12 stycznia. Autorskie koncepcje programowe, organizacyjne i/lub restrukturyzacyjne oceniała ośmioosobowa Komisja (jedna osoba bez prawa głosu) pod przewodnictwem Artura Jóźwika, dyrektora Biura Kultury. Oprócz przedstawicieli Miasta w komisji byli także reprezentanci Teatru Syrena, przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Agnieszka Monika Walecka, urodzona w 1980 roku, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Universite de Marne la Vallee. Tytuł doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w 2009 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w kulturze – zajmowała się promocją w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Od 2012 roku jest związana z Teatrem Syrena. Przez ponad 4 lata pracowała jako kierowniczka produkcji i kierowniczka zespołu technicznego zarządzając ponad 30 osobowym zespołem artystycznym i technicznym. W 2019 roku objęła funkcję pełnomocniczki dyrektora. W marcu 2020 roku zaczęła pełnić obowiązki dyrektorki Teatru Syrena. Rozpoczęła restrukturyzację Teatru oraz sprawnie przeprowadziła instytucję przez ciężki okres pandemii.