Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
ul. Czarnieckiego 55 lok. 3 Warszawa
48 22 839 60 46
biuro@muzykabezgranic.pl
www.muzykabezgranic.pl
Stowarzyszenie „Muzyka bez granic” zawiązało się jesienią 2003 roku na warszawskim Żoliborzu, kiedy to grupa kolegów i przyjaciół, skupionych wokół osoby Hadriana Filipa Tabęckiego zapragnęła powołać do życia nową artystyczną organizację pozarządową.

Oficjalnej rejestracji stowarzyszenia dokonano 13 stycznia 2004 roku. Na czele 16-osobowej, wówczas, organizacji stanęła Rada Stowarzyszenia w składzie: Radosław Kiszewski – prezes, Sebastian Wypych – wiceprezes, Hadrian Filip Tabęcki – skarbnik, Klaudiusz Baran – sekretarz.

Ze względu na wcześniejsze zobowiązania zawodowe swoich członków, prawdziwy początek działalności artystycznej stowarzyszenia nastąpił jednak dopiero w roku 2005, wraz z realizacją Warsztatów Arteterapii we współpracy z Fundacją „Mimo wszystko” p. Anny Dymnej oraz premierą spektaklu muzycznego „NIEMEN – Rzeka Wspomnień”, dofinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Od tej pory członkowie stowarzyszenia z niesłabnącym zapałem, realizują postawione sobie uprzednio cele:
– upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;
– wzbogacanie życia społecznego w estetyczne doznania muzyczne;
– popularyzacja stylów i odmian regionalnych muzyki świata;
– propagowanie idei muzyki, jako uniwersalnego języka;
– propagowanie muzyki jako środka terapeutycznego;
– krzewienie wzajemnego przenikania kulturalnego narodów i państw;
– wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;
– reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i wydawcami fonograficznymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:
– organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów wykonawczych;
– przyznawanie stypendiów docelowych na zakup instrumentów;
– działalność wydawniczą i fonograficzną;
– wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej;
– wywieranie wpływu na działalność instytucji organizujących życie kulturalne;
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami;
– ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia;
– pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele;
– inne działania związane z wyżej wymienionymi.

W październiku 2006 roku, wraz ze zmianą siedziby organizacji przeprowadzono również II wybory do Rady Stowarzyszenia. Nowym prezesem został wybrany Marcin Kołaczkowski, dotychczasowy prezes Radosław Kiszewski został wiceprezesem, dotychczasowy wiceprezes Sebastian Wypych został sekretarzem, a dotychczasowy skarbnik-założyciel Hadrian Filip Tabęcki został... skarbnikiem.

Powyższy skład Rady z niesłabnącym powodzeniem utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

źródło: www.muzykabezgranic.pl

Zobacz też

Fundacja Kultury Dwukropek
instytucja edukacyjna
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
organizator wydarzeń
Klub Pod Blachą
klub, organizator wydarzeń